Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla lekarzy rezydentów i specjalistów z: pulmonologii, anestezjologii, pediatrii, neurologii i medycyny paliatywnej.
Przeprowadzimy 20 edycji szkolenia w okresie IX.2019 – IV.2021 we wszystkich rejonach kraju. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce Zapisy na szkolenie.
Każda edycja będzie trwała 3 dni. Pierwszy dzień szkolenia przeznaczony będzie na wykłady prowadzone przez doświadczonych specjalistów w dziedzinie wentylacji mechanicznej, opieki paliatywnej oraz psychologii klinicznej. Kolejne dwa dni szkolenia poświęcone będą warsztatom na profesjonalnym symulatorze oddechowym. Do dyspozycji uczestników kursu będzie również szkolenie umieszczone na platformie e-learningowej.

Forma szkolenia:
– warsztaty na profesjonalnym symulatorze oddechowym,
– specjalistyczne wykłady z zakresu wentylacji mechanicznej,
– e-learning

Tematyka kursu:
– symulowanie i diagnostyka jednostek chorobowych na symulatorze oddechowym,
– kwalifikacja pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową do domowej wentylacji mechanicznej,
– fizjopatologia układu oddechowego w chorobach obturacyjnych i restrykcyjnych,
– zastosowanie wentylacji mechanicznej u pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi,
– budowa i dobór interfejsów do wentylacji mechanicznej (masek, ustników),
– monitorowanie leczenia,
– bezpieczeństwo wentylacji mechanicznej,
– opieka paliatywna u pacjentów z chorobami płuc i chorobami nerwowo-mięśniowymi,
– komunikacja z pacjentem

Najbliższe edycje:

Częstochowa (18.09.2020 – wykłady, 2-3.10.2020 – warsztaty)
Warszawa (8-10.10.2020) – zawieszone
Kalisz (16-18.10.2020) – zawieszone
Kraków – listopad 2020 – zawieszone

Harmonogram SZKOLEŃ

(wypełniony skan formularza należy przesłać na adres: info@sueryder.org)

Filmy instruktażowe:

  • Dopasowanie interfejsów maski:
  • Poruszanie się Pacjenta z respiratorem:
  • Ustawianie respiratora dla pacjenta nieinwazyjnego:
  • Stosowanie koflatora w chorobach nerwowo-mięśniowych:

(wypełniony skan formularza należy przesłać na adres info@sueryder.org.pl)