Biuro projektu

Pallmed Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 117,
85-152 Bydgoszcz

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY

Kierownik Projektu:
Paweł Jędrzejewski
T: +48 510 041 605
E: p.jedrzejewski@domsueryder.org.pl

Koordynator merytoryczny:
Jolanta Miszczak
T: 668-044-631
E:: info@sueryder.org.pl

  Biuro projektu szkoleniowego:
  Pallmed Sp. z o.o.
  ul. Jana Pawła II 117,
  85-152 Bydgoszcz

  Komitet Organizacyjny:
  Kierownik Projektu
  Paweł Jędrzejewski,
  tel. 510-041-605,
  p.jedrzejewski@domsueryder.org.pl

  Koordynator Merytoryczny
  Jolanta Miszczak,
  tel. 668-044-631,
  info@sueryder.org.pl