FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(wypełniony skan formularza należy przesłać na adres: info@sueryder.org.pl)

Najbliższe edycje:

Kraków (19-21.03.2021)
Kalisz (07-09.05.2021)
Katowice (20-22.05.2021)
Warszawa (27-29.05.2021)
Wrocław (18-20.06.2020)
Olsztyn (9-11.09.2021)
Szczecin (23-25.09.2021)

Harmonogram SZKOLEŃ – 09.03.2021