FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(wypełniony skan formularza należy przesłać na adres: info@sueryder.org.pl)

Najbliższe edycje:

Kraków (19-21.03.2021)
Kalisz (07-09.05.2021)
Katowice (20-22.05.2021)
Warszawa (27-29.05.2021)
Wrocław (18-20.06.2020)
Warszawa (23-25.09.2021)
Katowice (7-9.10.2021)
Szczecin (18-20.11.2021)
Wrocław (2022 r.)
Olsztyn (2022 r.)

aktualny Harmonogram SZKOLEŃ – 03.11.2021