FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(wypełniony skan formularza należy przesłać na adres: info@sueryder.org.pl)

Najbliższe edycje:

Częstochowa (18.09.2020 – wykłady, 2-3.10.2020 – warsztaty)
Warszawa (8-10.10.2020) – zawieszone
Kalisz (16-18.10.2020) – zawieszone
Kraków  – listopad 2020 – zawieszone

Harmonogram SZKOLEŃ