FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(wypełniony skan formularza należy przesłać na adres: info@sueryder.org.pl)

Najbliższe edycje:
czerwiec 2020 – Wrocław
wrzesień 2020 – Olsztyn
październik 2020 – Warszawa (8-10.10)